13 september 2020
8:e upplagan


På grund av rådande omständigheter genomförs i år Bohustrampet som en Coronaanpassad version. 


För att kunna efterleva de riktlinjer som finns från våra myndigheter kommer det endast finnas två banlängder, 

med olika startgrupper, då ett begränsat antal cyklister (50) får befinna sig på banan samtidigt. 


Läs mer under information nedan.
Våra sponsorer: