Allmän information / General information

Datum för 2022 är / The dates for 2022 are:

11 - 16 juli / 11th - 16th of July

Intresseanmälan att vara funktionär/volontär (länk)