Välkommen till motionsloppet.se! Här hittar du alla de tävlingar och motionslopp som arrangeras av Cykelklubben U6 och Grebbestad Multisport


Postnord U6 Cycle Tour 2020 ställs in

Årets upplaga av Postnord U6 Cycle Tour ställs in på grund av Covid 19/Coronaviruset. Vi har under en tid jobbat med att hitta andra lösningar för ungdomstävlingen som att senarelägga, förkorta tävlingen men pandemin är oss alla övermäktig.

Ledningen för Postnord U6 Cycle Tour har gjort en samlad bedömning av läget som påverkas av spridningen av Covid-19 och de restriktioner i samhället som pandemin innebär. Vi har försökt hitta alternativ även i ett mindre format än vanligt, men hälsa och säkerhet är alltid högsta prioritet i vårt arbete. Med den information vi får om läget ser vi inte att läget kan garanteras vara tillräckligt förändrat i juli.

Det är mycket tråkigt att Postnord U6 Cycle Tour inte kan äga rum som planerat. Vi vet att hundratals ungdomar ser fram emot tävlingen varje år. Behovet att den typen av möten och upplevelser som vi möjliggör är viktiga för unga, och vi förstår den besvikelse som många känner nu när evenemanget ställs in. I beslutet har också beaktan tagits till våra funktionärer inte minst sjukvårdspersonalen.

Postnord U6 Cycle Tour kommer tillbaks, och vi kan redan nu informera om att nästa års tävling arrangeras 12-17 juli 2021

/Tävlingsledningen 


Postnord U6 Cycle Tour 2020 is cancelled

Due to the Coronavirus pandemic situation this year’s edition of Postnord U6 Cycle Tour is cancelled. During a period of time we have tried to find possible solutions like postponing or a smaller format of the race, but this situation is overwhelming to us all.

The management for Postnord U6 Cycle Tour has made an overall assessment of the situation and the restrictions we have in the society from the different authorities. We have tried to find alternatives also in a smaller format than usual, but health and safety are always the highest priority in our work. With the information we have we do not see that the situation can be guaranteed to have changed enough in July.

It is very sad that Postnord U6 Cycle Tour cannot take place as planned. We know that hundreds of young people and their families look forward to the competition every year. The need of this kind of meetings and experiences that we enable are important for young people, and we understand the disappointment that many feel now when the event is cancelled. The decision has also been taken in regards to our officials, not least the medical staff.

Postnord U6 Cycle Tour will be back, and we can already now inform that next year’s competition will be held 12th-17th of July 2021.

/The race organisation


Våra lopp på och runt Kinnekulle 25-26 april kommer inte arrangeras på de tilltänkta datumen
p g a situationen Coronaviruset.


Vi har meddelat Svenska Cykelförbundet att vi vill flytta loppen till senare delen av säsongen, vi återkommer med datum.

 


 

På grund av rådande läge med coronavirus genomförs ej Bohus Trail 2020.

Vi har hoppas att ni vill vara en del av Bohus Trail nästa år vilket blir lördagen den 8 maj 2021!